Üye Girişi / Şifre Edinme   Şifremi unuttum!

HAKKIMIZDA

Klinik Embriyoloji Derneği'nin kurulum çalışmalarına ilk olarak 2008 yılında başlandı. Birinci genel kurula kadar olan süreçte derneğin genel misyon ve vizyonu, klinik embriyoloji alanında on yılı aşkın süredir çalışan birçok uzman meslektaşımızın katkılarıyla detaylı bir şekilde belirlendi.  Değerli meslektaşlarımızın öneri ve katkılarıyla derneğin tüzüğünün hazırlanmasını takiben ilk genel kurulu ve birinci kongresi, geçici yönetim kurulu üyeleri; Sayın Dr. Ertan Kervancıoğlu,  Dr. Tülay İrez, Dr. Lale Delilbaşı, Dr. Engin Enginsu, Dr. Nadir Çıray, Dr. Cenk Özcan ve Başak Balaban tarafından gerçekleştirildi. İlk genel kurul ve kongresiyle birlikte dernek, 2009 Kasım ayında resmi olarak kuruldu. Bunu takiben I. Yönetim ve denetleme kurulu seçildi.  Dernek yönetim kurulları, kurulumundan bu yana üç olağan ve bir olağanüstü genel kurulu başarıyla yürütmüş olup, kurulum aşamasındaki  yetmişe yakın üye sayısını üç yüzlü rakamlara çıkarmıştır, günümüzde de hızla artan üye sayısıyla aktivitelerine başarıyla devam etmektedir.

Dernek kurulumundan bu yana yönetim ve denetleme kurulunda hizmet vermiş değerli meslektaşlarımız aşağıda listelenmiştir .

Derneğimizin en temel misyonu üremeye yardımcı tedavilerde klinik embriyoloji ve laboratuar uygulamalarıyla ilgili dernek üyeleri  arasındaki profesyonel ve bilimsel ilişkileri kuvvetlendirmek, üremeye yardımcı tedavilerde, laboratuvar uygulamaları ile ilgili konularda üyelerin kendilerini geliştirmesine bilimsel zemin hazırlamak, mesleki yardımlaşmayı ve paylaşımı en üst düzeye çıkarmaktır.  Ayrıca, bilimsel araştırma yapacak üyelere gerekli desteği ve araştırma ortamını sağlamak,tüp bebek uygulamalarıyla ilişkili yasa, tüzük, yönetmelik vb. düzenleyici mevzuatın hazırlanmasına yardımcı olmak, çalışma şartlarının aksayan yönlerini yasal yollardan dile getirmek, mesleki kariyer ve onuru korumak, etik ilkeleri belirlemek ve kuralların uygulanmasını izlemek; kurallara uyulmadığı durumlarda gerekli girişimlerde bulunmak gibi misyonlar hedef edinilmiştir.

Derneğimizin temel ilkesi  çalışma alanımız hakkında toplumu bilgilendirmek, toplum eğitimine yönelik çalışmalarda bulunmaktır.

Klinik Embriyoloji Derneği, misyonu gereği birçok kongre, sempozyum ve uygulamalı kurs düzenlemiştir. Bu aktivitelerde gerekli her türlü bilgi, belge, doküman ve yayını temin etmeye gayret etmiş, mesleki çalışma ve gelişmeleri duyurmak amacıyla kitap çevirileri organize etmiştir. Bu bilimsel aktivitelerde kanıta dayalı yurt içi ve yurt dışı gelişmeler izlenmiş, meslektaşlarımızın  güncel bilimsel çıktılardan yararlanması ve istedikleri bilgi kaynaklarına ulaşmaları sağlanmaya çalışılmıştır.

Derneğimizin faaliyetleri bundan sonra da gereksinimler dahilinde, tüm üyelerimizin güven ve desteğiyle aktif bir biçimde sürdürülecektir.

 

Klinik Embriyoloji Derneği

Yönetim Kurulu

 


 

- Klinik Embriyoloji Derneği Genel Kurulları -

Eylül 2019 KED 5. Genel Kurulu

VI. Yönetim Kurulu VI. Denetleme Kurulu
Başkan Necati Fındıklı Başkan Aycan Işıklar
Başkan Yardımcısı  Evrim Ünsal Üye Sibel Bulgurcuoğlu Kuran
Genel Sekreter Elif Ergin Üye Günseli Altın
Sayman Murat Başar    
Üye Başak Balaban    
Üye Lale Karakoç Sökmensüer    
Üye Enver Kerem Dirican    

 

Mayıs 2017 KED 4.Genel Kurulu

V. Yönetim Kurulu V. Denetleme Kurulu
Başkan Lale Karakoç Sökmensüer Başkan Aycan Işıklar
Başkan Yardımcısı  Necati Fındıklı Üye Mehmet Cıncık
Genel Sekreter Evrim Ünsal Üye Kerem Dirican
Sayman Engin Enginsu    
Üye Başak Balaban    
Üye Elif Ergin    
Üye Sinan Özkavukcu    

 

Mart 2015 KED 3.Genel Kurulu

IV. Yönetim Kurulu IV. Denetleme Kurulu
Başkan Başak Balaban Başkan Aycan Işıklar
Başkan Yardımcısı  Faruk Bener Üye Mehmet Cıncık
Genel Sekreter Evrim Ünsal    Üye Şafak Tavukçuoğlu
Sayman Engin Enginsu  Üye Gülden Tunalı
Üye Elif Ergin     
Üye Sinan Özkavukçu    
Üye Lale Karakoç Sökmensüer    

 

Haziran 2013 KED 2. Genel Kurulu

III. Yönetim Kurulu III. Denetleme Kurulu
Başkan Tülay İrez Başkan Aycan Işıklar
Başkan Yardımcısı  Başak Balaban Üye Seda Yılmaz
Genel Sekreter Faruk Bener Üye Aykut Gürel  
Sayman Necati Fındıklı    
Üye Evrim Ünsal    
Üye Elif Ergin     
Üye Engin Enginsu    

 

Mart 2011 KED I. Olağanüstü Genel Kurulu

II. Yönetim Kurulu II. Denetleme Kurulu
Başkan Başak Balaban Başkan Aycan Işıklar
Genel Sekreter Faruk Bener Üye Mehmet Cıncık
Sayman Tülay İrez Üye Seda Yılmaz
Üye Evrim Ünsal       
Üye Necati Fındıklı    
       
       

 

Kasım 2009 KED I. Genel Kurulu

I. Yönetim Kurulu I. Denetleme Kurulu
Başkan Ertan Kervancıoğlu  Başkan Aycan Işıklar
Başkan Yardımcısı  Tülay İrez Üye Mehmet Cıncık
Genel Sekreter Başak Balaban Üye Şafak Tavukçuoğlu
Sayman Lale Delilbaşı    
Üye Faruk Bener