Üye Girişi / Şifre Edinme   Şifremi unuttum!

MEVZUAT

ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ UYGULAMALARI VE ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 16.04.2018

30/9/2014 tarihli ve 29135 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

İndirmek için tıklayın

ÜYTE EĞİTİM STANDARTLARI 17.11.2015

ÜYTE Merkezlerinde Klinik ve Laboratuvar Sorumlusu olarak çalışacakların niteliklerini, eğitim standartlarını, bu kişilerin eğitim alacakları merkezlerin alt yapıları ve eğitim sorumluların görev tanımlarını düzenleyen standarttır.

İndirmek için tıklayın

ÜYTE MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ 2014

Bu Yönetmeliğin amacı; çocuk sahibi olamayan evli çiftlerden, tıbben uygun görülenlerin üremeye yardımcı tedavi metotları vasıtasıyla çocuk sahibi olmaları için yapılacak uygulamanın esaslarını, bu uygulamayı yapacak merkezlerin açılması, çalışması ve denetlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

İndirmek için tıklayın

ÜYTE MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ 2010

Bu Yönetmeliğin amacı; çocuk sahibi olamayan evli çiftlerden, tıbben uygun görülenlerin üremeye yardımcı tedavi metotları vasıtasıyla çocuk sahibi olmaları için yapılacak uygulamanın esaslarını, bu uygulamayı yapacak merkezlerin açılması, çalışması ve denetlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

İndirmek için tıklayın

ÜYTE MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ 2005

Bu kitapçığın hazırlanmasına esas olan Yönetmelik, 21 Ağustos 1987 tarih ve 19551 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış; 19 Kasım 1996 tarih ve 22822 sayılı Resmi Gazete’de, 11 Ocak 1998 tarih ve 23227 sayılı Resmi Gazete’de, 28 Ocak 1998 tarih ve 23244 sayılı Resmi Gazete’de, 31 Mart 2001 tarih ve 24359 sayılı Resmi Gazete’de ve 08 Temmuz 2005 tarih ve 25869 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan şekliyle değiştirilmiştir.

İndirmek için tıklayın

KLİNİK/EMBRİYOLOJİ LABORATUARI SORUMLUSU EĞİTİMİ

06 Mart 2010 Tarih ve 27513 sayı ile Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren“Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelik kapsamında Bakanlığımız Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Uygulamaları eğitimleri (klinik, embriyoloji laboratuar sorumlusu, ICSI) 04.05.2010 tarihi itibariyle Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecektir.

İndirmek için tıklayın

SAĞLIK BAKANLIĞI SERTİFİKALI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

Bu Yönetmeliğin amacı, Bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişilerce, sağlık alanında mezuniyet sonrası uygulanması özel bilgi ve/veya beceriye dayalı mesleki yeterlilikleri kazandırmaya yönelik olarak yapılacak sertifikalı eğitimlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

İndirmek için tıklayın

İNSAN DOKU VE HÜCRELERİ İLE BUNLARLA İLGİLİ MERKEZLERİN KALİTE VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Bu Yönetmeliğin amacı; insanlarda uygulanacak insan doku ve hücrelerinin ve bunlardan elde edilen ürünlerin bağışlama, tedarik etme, etiketleme, kayıt altına alma, izleme, test etme, işleme ve bunlardan elde edilen ürünleri; paketleme, işlevlerini koruyacak şekilde depolamaya hazırlama, depolama ve dağıtım aşamalarının tamamında, insan sağlığının en üst seviyede korunmasına yönelik kalite ve güvenlik standartlarını belirlemek ve belirtilen işlemleri yapacak olan doku ve/veya hücre merkezleri, tedarik kuruluşları ve test laboratuvarlarının açılmalarına, faaliyetlerine, tesis, personel ve hizmet alt yapı standartları ile denetlenmelerine ilişkin genel esasları düzenlemektir.

İndirmek için tıklayın