Üye Girişi / Şifre Edinme   Şifremi unuttum!

SÖZLÜK

ABCÇDEFGHIİKLMNOÖPRSTUVYZ
Abort, Klinik (Abortion, Clinical):
Gebelikte düşük. Gebeliğin teşhisiyle 20. gebelik haftası arasında oluşan düşükler.
Abort, Habitüel (Abortion, Habitual):
Gebelikte düşük. Bir kadının üç ya da daha fazla düşüğünün olması durumunda kullanılan terim.
Abort, Tamamlanmamış (Abortion, Incomplete):
Gebelikte düşük. Bu düşük türünde rahim içinde doku parçaları kalmıştır. Komplikasyon oluşmaması için bu doku parçaları D&C ile uzaklaştırılmalıdır.
Abort, Gözden kaçan (Abortion, Missed):
Gebelikte düşük. Fetüsün rahim içinde öldüğü gözden kaçabilir çünkü kanama veya ağrı görülmez. D&C yapılması gerekir.
Abort, Spontan (Abortion, Spontaneous):
İlk 20 gestasyonel haftada oluşan düşük.
Abort, Terapötik (Abortion, Therapeutic):
Fetüsün kendi başına yaşayabileceği zamandan önce gebeliğin sonlandırılmasında kullanılan prosedür.
Abort Tehditi (Abortion, Threatened):
Gebeliğin erken döneminde gözlenen lekelenme ya da kanama. Spontan düşükle sonuçlanabilir.
ACTH:
Hipofiz bezinden salgılanan ve adrenal bezleri uyaran bir hormon. Fazla miktarı fertilite problemlerine yol açabilir.
Adezyon (Adhesion):
Abdominal boşluk, fallop tüpleri veya rahimde gözlenen yara dokusu. Adezyonlar, yumurtanın transportunu veya embriyonun rahime implantasyonunu etkileyebilir.
Adrenal Androjenler (Adrenal Androgens):
Adrenal bezler tarafından üretilen ve fazlalığında hem kadın hem de erkekte fertilite problemlerine neden olan bir erkek hormonu. Kadınlarda androjen miktarının yüksek olması, erkek tipi sekonder seks karakterlerinin ortaya çıkmasına ve hipofiz bezi tarafından LH ve FSH üretimlerinin baskılanmasına neden olur. Polikistik overli, veya hipofiz bezi, adrenal bez ve overlerinde tümör olan kadınlarda androjen düzeyi yüksek bulunabilir. Ayrıca yüksek prolaktin düzeyi ile de ilişkisi olabilir.
Aglütinasyon ( Agglutination):
Sperm hücrelerinin baş, boyun ve kuyruklarının değişik kombinasyonlarda birbirine yapışması anlamına gelir.
Alfa-fetoprotein Testi (Alfa-fetoprotein test) (AFP):
Fetüsün gelişimini değerlendirmek ve olası fetal anomalileri tespit edebilmek için yapılan bir kan testi.
AID (Artifisiyel İnseminasyon Donör) (Artificial Insemination Donor):
Artifisiyel inseminasyon donöre bakınız.
AIH (Artifisiyel İnseminasyon Homolog) (Artificial Insemination Homologous):
Artifisiyel inseminasyon homolog'a bakınız.
Akrozom ( Acrosome):
Spermin baş kısmında bulunan, spermin yumurtaya girmesini sağlayacak enzimlerle dolu vesikül.
Amenore (Amenorrhea):
Kadında hiç adet görmemiş olma durumu.
Amenore, Sekonder (Amenorrhea, Secondary):
Kadında bir kez adet görmüş fakat son altı ay veya daha uzun süredir adet görmemiş olma durumu.
Amniyosentez ( Amniosenthesis):
Ultrason eşliğinde, karın duvarından özel bir iğne ile girilerek amniyon boşluğundan amniyon sıvısının çekilmesi işlemine verilen isim.
Androjenler (Androgens):
Erkek cinsiyet hormonları.
Androlog (Andrologist):
Erkek infertilitesi ile ilgili laboratuar değerlendirmeleri yapan uzman veya bilim insanı. Tıp doktoru yerine doktora sahibi de olabilir. Genellikle in vitro fertilizasyon çalışmaları yapan bir tedavi merkezi ile afiliyedir.
Anoreksiya Nervoza (Anorexia Nervosa):
Yaşamı tehdit eden bir yememe hastalığı; kendini açlığa mahkum etme durumu. Bu durumda gözlenen şiddetli kilo kaybı ve malnütrisyon anovülasyona neden olur.
Anovülasyon (Anovulation):
Yumurtlamanın olmaması durumu.
Antikorlar (Antibodies):
Vücuda giren yabancı maddelere saldırıp mücadele eden kimyasal yapılar. Normalde enfeksiyonlardan korunmamızı sağlarlar; ancak, sperm veya fetüse saldırdıklarında infertiliteye sebep olurlar. Sperm antikorları erkek veya kadın tarafından üretilmiş olabilir.
Anti- mülleryan hormon ( Anti mullerian hormone):
Dişi müller kanalının gelişimini engelleyen hormon.
Antisperm Antikorları (Antisperm Antibodies):
Antikorlar, bakteri gibi yabancı maddelere saldırmak üzere immün sistem tarafından üretilirler. Antisperm antikorları kendilerini sperme bağlar ve hareket ve dölleme yeteneklerini inhibe ederler.
Antral folikül ( Antral Follicle):
Foliküler gelişim ile birlikte, foliküldeki sıvının artmasıyla içi sıvı dolu bir boşluk haline gelen, büyüyen folikül.
Artifisiyel İnseminasyon (Artificial Insemination) (AI);:
Koitus yerine, bir şırınga ile spermin serviks yakınında vajinaya veya direkt rahim içine bırakılması. Bu teknik, seksüel performans problemlerinde, sperm-mukus etkileşim bozukluğunda, zayıf nitelikteki semenin potansiyelini artırmak veya donör spermi kullanmak için uygulanır. Ayrıca Artifisiyel İnseminasyon Donör ve Artifisiyel İnseminasyon Homolog'a da bakınız.
Artifisiyel İnseminasyon Donör (Artificial Insemination Donor) (AID):
Donör spermiyle yapılan artifisiyel inseminasyon. Kadındaki serviks yakınına taze bir donör semen örneği veya dondurulup çözülmüş örnek bırakılır.
Artifisiyel İnseminasyon Homolog (Artificial Insemination Homologous) (AID):
Kadının eşinden alınan spermle yapılan artifisiyel inseminasyon. Sperm yıkanıp direkt olarak kadının rahimi içine bırakılabilir (IAIH). Genellikle semen niteliği zayıf olduğunda veya sperm-mukus problemini aşmada kullanılır.
Artifisiyel Spermatosel (Artificial Spermatocoele):
Tüpleri bağlanmış olan erkeklerden sperm toplamak için cerrahi olarak oluşturulmuş yapay bir kese.
Asherman Sendromu (Asherman's Syndrome):
Rahim duvarlarının birbirine yapıştığı durum. Genellikle rahim içi bir iltihap söz konusudur.
Aspermi ( Aspermia):
Seminal plazma üretiminin olmayışı.
Aspirasyon Siklusu (Aspiration Cycle):
Bir veya daha fazla sayıda folikül içine girilip aspire edildiği halde oositlerin toplanılıp toplanılmadığının önemli olmadığı bir ART siklusu.
Asiste Yuvalama (Assisted Hatching):
Embriyonun (genellikle 8 hücreli veya blastosist aşamasında) zona pelusidasında kimyasal, mekanik veya lazer aracılı metotlardan biriyle yapılan açıklık ile blastosistin zona pelusidadan ayrılabilmesini sağlayan bir in vitro yöntem.
Asiste Üreme Teknolojileri (Assisted Reproductive Technology) (ART):
IUI, GIFT ve ZIFT'i de içeren ve gebelik oluşturma amaçlı olarak yapılan çeşitli prosedürler.
Astenozoospermi (Asthenozoospermia):
Düşük sperm hareketliliği.
Azoospermi (Azoospermia):
Sperm içermeyen semen. Testislerin sperm üretememesi veya üreme yollarında blokaj olması nedeniyle semende görülmemesi durumu.
Alıcı ( Recipient):
ART siklusunda bir kadının diğer bir kadından embriyo ve oosit alması demektir.