Üye Girişi / Şifre Edinme   Şifremi unuttum!

Embriyo değerlendirmede İstanbul konsensus çalıştayi:Uzman toplantı tutanakları

Her ne kadar -omics temelli teknolojilerin gelişimi non-invaziv in vitro embriyo değerlendirmesini desteklese de hala rutinde uygulanabilir teknikler ve analitik araçlar mevcut değildir.

Reproductive BioMedicine Online (2011) 22, 632– 646

İndirmek için tıklayın

Kriyoprezervasyon anahtar performans göstergeleri ve ölçütleri hakkında Alpha konsensus toplantısı: Uzman toplantı tutanakları

Bu ilerleme raporu yavaş dondurma ya da vitrifikasyon yöntemlerinin kullanımı ile embriyo ve oosit kriyoprezervasyonu için Anahtar Performans Göstergelerini (APG), her bir APG'nin minimum performans değerler seviyesini, temel yeterlilikleri belirlemek; ve her bir APG için aspirasyonal temel ölçüm kriterlerini , ideal pratik uygulamalari anlatmaktır.

RBM Online (2012)25,146-147

İndirmek için tıklayın

ESHRE GUIDELINE 2008

M. Cristina Magli, Etienne Van den Abbeel*, Kersti Lundin, Dominique Royere, Josiane Van der Elst and Luca Gianaroli for Committee of the Special Interest Group on Embryology

Laarbeeklaan 101, Brüksel 1090, Belçika

İndirmek için tıklayın

ASRM GUIDELINE 2008

Amerikan Üreme Tıbbi Topluluğu’nun Uygulama Komitesi ve Yardımcı Üreme Teknolojileri Topluluğu Uygulama Komitesi

Birmingham, Alabama

İndirmek için tıklayın

ART TERMİNOLOJİ SÖZLÜĞÜ

Yardımla Üreme Teknikleri (ICMART) Uluslararası İzleme Komitesi ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO)'nün 2009 yılı ART terminolojisi sözlüğü

Human Reproduction, Vol.24, No.11 pp. 2683–2687, 2009

İndirmek için tıklayın

Amplifikasyon Esaslı PGD İçin Pratik Kılavuzlar

2005 yılında ESHRE PGD konsorsiyumu en iyi PGD Uygulaması için bilgi, destek ve potansiyel rehber amacıyla varolan ve yeni başlayan PGD merkezleri için bir rehber yayınlanmıştır. Son yıllar çok sayıda teknolojinin tanıtımı ve bununla birlikte güncel tekniklerin değerlendirilmesine tanık olmuştur.

G.L. Harton1,2,*, M. De Rycke3, F. Fiorentino4, C. Moutou5,
S. SenGupta6, J. Traeger-Synodinos7, and J.C. Harper6,8

İndirmek için tıklayın

PGD/PGS'te Polar Body Ve Embriyo Biyopsisi İçin Pratik Kılavuzlar

2005 yılında ESHRE Preimplantasyon Genetik tanı konsorsiyumu, varolan ve potansiyel yeni başlayanlar için en iyi uygulamanın yapılabilmesi amacıyla bilgi,destek sağlayacak bir rehber yayınlamıştır

Thornhill AR, De Die-Smulders CE, Geraedts JP, Harper JC, Harton GL, Lavery SA, Moutou C, Robinson MD, Schmutzler AG,Scriven PN et al.. ESHRE PGD Konsorsiyumu klinik PGD ve PGS için en iyi uygulama rehberi (Hum Reprod 2005;20: 35–48).

İndirmek için tıklayın

FISH (Fluorescence In Situ Hybridization) - PGD İçin Pratik Kılavuzlar

2005 yılında ESHRE PGD konsorsiyumu en iyi PGD Uygulaması için bilgi, destek ve potansiyel rehber amacıyla varolan ve yeni başlayan PGD merkezleri için bir rehber yayınlanmıştır. Son yıllar çok sayıda teknolojinin tanıtımı ve bununla birlikte güncel tekniklerin değerlendirilmesine tanık olmuştur.

G.L. Harton1,‡,*, J.C. Harper2,3, E. Coonen4, T. Pehlivan5, K. Vesela6,and L. Wilton7

İndirmek için tıklayın

PGD/PGS (Preimplantasyon Genetik Tanı/ Preimplantasyon Genetik Tarama)

2005 yılında ESHRE konsorsiyumu tarafından tecrübesiz kişiler için en iyi şekilde PGD pratiği kazanmaları, potansiyel rehberlik ve destek için bilgilendirme kılavuzu oluşturulmuştur. İzleyen yıllarda yeni teknolojilerin ve bununla birlikte bugünkü tekniklerin evrimi tanıtılmıştır.

Submitted on July 16, 2010; resubmitted on July 16, 2010; accepted on July 22, 2010

İndirmek için tıklayın