Üye Girişi / Şifre Edinme   Şifremi unuttum!

BİLİMSEL KAYNAKLAR

Dondurulmuş oositlerden gelişen embriyoların kryotransferi sonuçları: çift vitrifikasyon doğum oranlarında etkisi yok
Dondurulmuş oositlerden gelişen embriyoların kryotransferi sonuçları: çift vitrifikasyon doğum oranlarında etkisi yok

Devamı

Oosit toplama günü geçici ejekülasyon başarısızlığı yaşayan hastalarda testiküler sperm aspirasyonunun etkisinin araştırılması
Oosit toplama günü geçici ejekülasyon başarısızlığı yaşayan hastalarda testiküler sperm aspirasyonunun etkisinin araştırılması

Devamı

İn Vitro fertilizasyon sikluslarında dondurulmuş embriyo transferi ile taze embriyo transferinin karşılaştırılması: sistematik değerlendirme ve meta a
İn Vitro fertilizasyon sikluslarında dondurulmuş embriyo transferi ile taze embriyo transferinin karşılaştırılması: sistematik değerlendirme ve meta a

Devamı

Yaşlı erkeklerde mikrobesin alımı yükselmiş sperm DNA kalitesi ile ilişkilidir
Yaşlı erkeklerde mikrobesin alımı yükselmiş sperm DNA kalitesi ile ilişkilidir

Devamı

Erken bölünme evresi ve blastosist evresi embriyolarının vitrifikasyonunun bir kriyoprezervasyon programındaki sonuçları: 3150 çözme siklusu sonuçları
Erken bölünme evresi ve blastosist evresi embriyolarının vitrifikasyonunun bir kriyoprezervasyon programındaki sonuçları: 3150 çözme siklusu sonuçları

Devamı

Çözülmüş blastosistin intrafallopian transferi ile başarılı gebelik
Çözülmüş blastosistin intrafallopian transferi ile başarılı gebelik

Devamı

İnsan globozoospermisinde akrozomal biyogenesiz: immünositokimyasal , ultrasütrüktürel ve proteomik çalışma
İnsan globozoospermisinde akrozomal biyogenesiz: immünositokimyasal , ultrasütrüktürel ve proteomik çalışma

Devamı

Yardımlı üreme teknolojilerinde blastosist transferi yapılanlara karşılık yapılmayanlardaki tekil doğumların sonuçları
Yardımlı üreme teknolojilerinde blastosist transferi yapılanlara karşılık yapılmayanlardaki tekil doğumların sonuçları

Devamı

Gerçek Zamanlı Görüntüleme ve Poly (Dimetilsiloksan) Mikrokuyucuklu Kültürde Yüksek Potansiyelli Embriyoların Seçimi
Gerçek Zamanlı Görüntüleme ve Poly (Dimetilsiloksan) Mikrokuyucuklu Kültürde Yüksek Potansiyelli Embriyoların Seçimi

Devamı

BLASTOMER BİOPSİSİNDEN SONRA İNSAN EMBRİYONİK GELİŞİMİ: TIME-LAPSE ANALİZİ
BLASTOMER BİOPSİSİNDEN SONRA İNSAN EMBRİYONİK GELİŞİMİ: TIME-LAPSE ANALİZİ

Devamı

Sperm morfolojisi: zamanla azalması ve klinik anlamı
Sperm morfolojisi: zamanla azalması ve klinik anlamı

Devamı

Yapılan preimplantasyon genetik taramalarkardeş blastomerlerindemultinükleasyon görülen 2. gün embriyoların embriyo transferi için önerilmeyeceğini
Yapılan preimplantasyon genetik taramalarkardeş blastomerlerindemultinükleasyon görülen 2. gün embriyoların embriyo transferi için önerilmeyeceğini

Devamı

Embriyoların fragmantasyonu hem nekrozis hemde apopitoz ile birliktelik göstermektedir
Embriyoların fragmantasyonu hem nekrozis hemde apopitoz ile birliktelik göstermektedir

Devamı

Varikoseli olan infertil erkeklerde cerrahi işlem öncesi ve sonrası sperm kromatin kondenzasyonu
Varikoseli olan infertil erkeklerde cerrahi işlem öncesi ve sonrası sperm kromatin kondenzasyonu

Devamı

Blastosist gen ekspresyonu implantasyon potansiyeli ile ilgilidir
Blastosist gen ekspresyonu implantasyon potansiyeli ile ilgilidir

Devamı

Trofoektoderm biyopsisi yapılmış iki vitrifiye çözülmüş blastosist sonrası canlı doğum
Trofoektoderm biyopsisi yapılmış iki vitrifiye çözülmüş blastosist sonrası canlı doğum

Devamı

Baba yaşının ART sonuçları üzerine etkisi
Baba yaşının ART sonuçları üzerine etkisi

Devamı

Semen saklama ve ayırma tekniklerinin DNA fragmantasyonu üzerine etkileri
Semen saklama ve ayırma tekniklerinin DNA fragmantasyonu üzerine etkileri

Devamı

Mineral yağın yıkanması kontamine edici unsurları ve embriyotoksisiteyi azaltır
Mineral yağın yıkanması kontamine edici unsurları ve embriyotoksisiteyi azaltır

Devamı

Oositte zona pellüsida değerlendirilmesinin embriyo gelişimi üzerine etkisi
Oositte zona pellüsida değerlendirilmesinin embriyo gelişimi üzerine etkisi

Devamı

Piezoelektrik stimülasyon yöntemi kullanılarak yapılan intrastoplazmik sperm enjeksiyonu işleminin total fertilization failure sorunu yaşayan inferti
Piezoelektrik stimülasyon yöntemi kullanılarak yapılan intrastoplazmik sperm enjeksiyonu işleminin total fertilization failure sorunu yaşayan inferti

Devamı

Geliştirilmiş SCD testi olan Halosperm ile ölçülen sperm DNA fragmantasyonunun, semen parametreleri ve ICSI sonuçları üzerine etkisi
Geliştirilmiş SCD testi olan Halosperm ile ölçülen sperm DNA fragmantasyonunun, semen parametreleri ve ICSI sonuçları üzerine etkisi

Devamı

İnsan fetal testis dokusunun ksenograftlanması: fetal testis gelişimi ve germ hücre farklılaşması çalışmalarına yeni bir yaklaşım
İnsan fetal testis dokusunun ksenograftlanması: fetal testis gelişimi ve germ hücre farklılaşması çalışmalarına yeni bir yaklaşım

Devamı

Embriyo cinsiyetinin blastosist gelişimine ve öploidi üzerine etkisi
Embriyo cinsiyetinin blastosist gelişimine ve öploidi üzerine etkisi

Devamı

Toplanan oositler içindeki dev bir oosit : İn vitro fertilizasyon siklusu sonuçları üzerinde bir etkiye sahip midir?
Toplanan oositler içindeki dev bir oosit : İn vitro fertilizasyon siklusu sonuçları üzerinde bir etkiye sahip midir?

Devamı

Luteal faz oosit toplanması ve in vitro matürasyonu fertilitenin acil korunması için optimal bir işlemdir.
Luteal faz oosit toplanması ve in vitro matürasyonu fertilitenin acil korunması için optimal bir işlemdir.

Devamı

Noninvazif metabolomik profil, tek embriyo transferi uygulanan kadınlarda noninvazif embriyo değerlendirmesi için bir tamamlayıcıdır
Noninvazif metabolomik profil, tek embriyo transferi uygulanan kadınlarda noninvazif embriyo değerlendirmesi için bir tamamlayıcıdır

Devamı

İnfertilite Kliniklerine başvuran erkeklerin vücut kitle indeksinin semen kalitesi, sperm DNA bütünlüğü ve üreme hormonlarıyla seviyeleriyle olan ili
İnfertilite Kliniklerine başvuran erkeklerin vücut kitle indeksinin semen kalitesi, sperm DNA bütünlüğü ve üreme hormonlarıyla seviyeleriyle olan ili

Devamı

Özdeş dengeli resiprokal traslokasyon taşıyan akraba çiftler için PGD sonrasında başarılı doğum-ekstrem preimplantasyon genetik tanı
Özdeş dengeli resiprokal traslokasyon taşıyan akraba çiftler için PGD sonrasında başarılı doğum-ekstrem preimplantasyon genetik tanı

Devamı

Endometriosisli kadınların ötopik ve ektopik endometriumunda farklı şekilde olarak eksprese edilen genler.
Endometriosisli kadınların ötopik ve ektopik endometriumunda farklı şekilde olarak eksprese edilen genler.

Devamı

Zona pellüsidaya bağlı sperm ve geleneksel yolla seçilen spermlerin ICSI sonuçları üzerine etkisi
Zona pellüsidaya bağlı sperm ve geleneksel yolla seçilen spermlerin ICSI sonuçları üzerine etkisi

Devamı

Hiyalüronana bağlı spermatozoanın intrasitoplazmik enjeksiyonunu takiben pronükleer zigot skoru: bir prospektif randomize çalışma
Hiyalüronana bağlı spermatozoanın intrasitoplazmik enjeksiyonunu takiben pronükleer zigot skoru: bir prospektif randomize çalışma

Devamı

Doğrulanmış fertil insan donörlerde sperm DNA fragmantasyonuna kıyasla sperm viabilitesinin dinamik bir değerlendirmesi.
Doğrulanmış fertil insan donörlerde sperm DNA fragmantasyonuna kıyasla sperm viabilitesinin dinamik bir değerlendirmesi.

Devamı

Subfertil bir kohortta IVF’in devam eden toplam gebelik oranına bağıl katkısı.
Subfertil bir kohortta IVF’in devam eden toplam gebelik oranına bağıl katkısı.

Devamı

Merkezler arasında IVF başarı oranları açısından bulunan farklar, hasta karakteristikleri ve örneklem büyüklükleriyle açıklanabilir mi?
Merkezler arasında IVF başarı oranları açısından bulunan farklar, hasta karakteristikleri ve örneklem büyüklükleriyle açıklanabilir mi?

Devamı

Elektif tek embriyo transferi: 784 blastosist transferinin 6-yıllık progresif uygulaması ve ödeme metodunun hastaların seçimi üzerindeki etkisi.
Elektif tek embriyo transferi: 784 blastosist transferinin 6-yıllık progresif uygulaması ve ödeme metodunun hastaların seçimi üzerindeki etkisi.

Devamı

Globozoospermik spermle ve yapılan intrasitoplazmik sperm enjeksve elektriksel oosit aktivasyonu sonrası başarılı gebelik ve canlı doğum.
Globozoospermik spermle ve yapılan intrasitoplazmik sperm enjeksve elektriksel oosit aktivasyonu sonrası başarılı gebelik ve canlı doğum.

Devamı

İnsan koryonik gonadotropin uygulaması yapılan günde ölçülen serum progesteronu, dondurulmuş kardeş embriyoların klinik gebelik oranını öngörebilir
İnsan koryonik gonadotropin uygulaması yapılan günde ölçülen serum progesteronu, dondurulmuş kardeş embriyoların klinik gebelik oranını öngörebilir

Devamı

Semen parametrelerinin üç egzersiz türüne cevabı.
Semen parametrelerinin üç egzersiz türüne cevabı.

Devamı

Kuzeydoğu Amerikalı fertil ve infertil erkeklere ilişkin inhibin B referans verileri.
Kuzeydoğu Amerikalı fertil ve infertil erkeklere ilişkin inhibin B referans verileri.

Devamı

Tazeye karşı dondurulmuş metafaz II oositlerinin ICSI sonrası embriyo gelişimleri:bir prospektif randomize kardeş-oosit çalışması
Tazeye karşı dondurulmuş metafaz II oositlerinin ICSI sonrası embriyo gelişimleri:bir prospektif randomize kardeş-oosit çalışması

Devamı