Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Derneğin asil üye, fahri üye ve onursal üye olmak üzere üç tür üyesi vardır.

  1. Asil üyeler: Sağlık Bakanlığı’nca açıklanan ‘Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemlerinden - Embriyoloji Laboratuar Sorumlusu Sertifikasına hak kazananlar veya ÜYTE laboratuvardaki tüm süreçlerde en az 3 yıl aktif görev yapmış olan ve etkin görev yaptığı işlem sayısı bazında Laboratuar veya Klinik Sorumlusu tarafından yazılı olarak dokümante edilmiş  derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek kişi bu derneğe asil üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Asil üyeler aidat borcu olmamak koşuluyla genel kurul toplantılarında seçme hakkına sahiptirler. Kurucu üyeler asil üyelerdir.
  2. Fahri üyeler: Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Embriyoloji Laboratuvarlarında görev yapan ancak henüz tüm işlemler konusunda yetkinlik kazanmamış sertifika almamış meslektaşlar, teknisyenler ve bu işe ilgi duyan, dernek amaçlarını benimseyen kişilerdir. Dernek kurullarında oy hakkına ve seçilme hakkına sahip olmayan üyelerdir. Aidat ödemezler. Fahri üye olabilmek için Yönetim Kuruluna müracaatın kabul edilmesi gerekir.
  3. Onursal üyeler: Çalışmalarıyla üreme tıbbı alanında yüksek başarı sağlamış kişiler, klinik embriyolojinin gelişmesine katkıda bulunmuş kişiler, dünya çapında ün yapmış Türk ve yabancı uyruklu bilim adamlarından, yönetim kurulunca veya 1/5 üye sayısı tutan imzalı teklifle onore edilmeye layık görülüp, genel kurula teklif edilen ve çoğunluk kararı ile onaylanan üyeler olup, yükümlülüğü fahri üyeler gibidir.                       

          Detaylı bilgi için lütfen dernek tüzüğümüzü inceleyiniz.

 

Üyelik Aidatı ve Üyelikten Çıkma

Üyelerden giriş ödentisi olarak 250 TL, yıllık aidat olarak da 200 TL alınır. Giriş ve üyelik aidatı 2(iki) yılda bir genel kurul tarafından yeniden belirlenir.

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

 

Kayıt işlemleriniz için;


Derneğe üye olmak istediğinizi belirten dilekçenin yazılı bir şekilde derneğimize posta ya da e-posta yoluyla ulaşması gerekmektedir (özellikle isim değişikliği olmuş arkadaşlarımızın bakanlıkta kayıtlı isimlerini, e-mail adreslerini, ikamet ve iş adreslerini bildirmesi gereklidir).

Gerekli Evraklar

  1. Asil üyelik için Sağlık Bakanlığınca verilen ÜYTE Laboratuvar Sorumlusu Sertifikası
  2. Nüfus cüzdanınızın fotokopisi
  3. Bir adet vesikalık fotoğraf
  4. Üye olmak istediğinizi belirten kişisel dilekçeniz.

Dilekçe örneğini indirmek için lütfen tıklayınız.

Giriş ödentisi ve aidat için hesap bilgileri: Klinik Embriyoloji Derneği adına, IBAN No: TR84 0006 4000 0011 1051 1548 08 (Türkiye İş Bankası - KOCAMUSTAFAPAŞA ŞUBESİ/İSTANBUL)

Yıllık aidatlar, yeni üyeler hariç, her yılın Ocak ayından itibaren yatırılmalıdır. Tüzüğümüzde belirtildiği üzere 6 aylık süreçte aidatlarını yatırmayan üyeler hakkında Temmuz ayı itibariyle yazılı ve sözlü uyarılarda bulunulacak ve sonrasında toplanan ilk yönetim kurulu toplantısında üyelikten çıkarma işlemleri gündeme alınacaktır.

Yeni üyeler giriş ödentisi ve o yılın aidatını (250 + 200 TL) birlikte yatırmalı ve sonraki yılın aidatını diğer üyeler gibi Ocak ayında yatırmaya devam etmelidirler.

Fahri ve onursal üyeler için aidat yatırma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Lütfen tüm evrakları kapalı zarf içerisinde aşağıdaki adrese posta yoluyla, ya da belgeleri tarayıcıdan geçirip e-postaya ekleyerek Klinik Embriyoloji Derneği'ne ulaştırınız.
Adres: Klinik Embriyoloji Derneği, Hakan Çakar, İnkılap Cad. Koşar Han No:16 Kat:5 No:506 Aksaray Istanbul
e-posta: info@klinikembriyoloji.org