Kalite Kontrol Çalışma Grubu

Grup Sorumlusu : 

Kalite Kontrol Çalışma Grubu’nun amacı, ÜYTE laboratuvarında laboratuvarlarında uygulanan işlemler için standartlar oluşturmak ve ölçülebilir performans kriterleri belirleyerek klinik laboratuvar uygulamalarının hizmetine sunulmasıdır. Bu kapsamda uygulanan tekniklerin güncel ve standart operasyon protokollerinin hazırlanması anahtar performans göstergeleri ve referansların oluşturulması grubun temel amacıdır.

 

Yabancı Kaynak Çeviri Grubu

Grup Sorumlusu : 

Yabancı Kaynak Çeviri Grubu’nun amacı UYTE laboratuvarlarında aktif klinik ya da akademik görev alan klinik embriyologları, üreme biyolojisi alanında çalışan meslektaşlarımızı oldukça dinamik olarak değişen teknolojilerde kanıta dayalı veriler konusunda bilgilendirmek, kılavuz, öneri, derleme niteliğindeki dokümanlarının çevirisi ile birlikte UYTE laboratuvarları ve üreme biyolojisi alanında eğitime katkıda bulunabilmektir. Bu kapsamda uzun soluklu dönemde çeviri dokümanlarından da yola çıkıp bilinçlenerek ulusal kılavuzlar, öneri dokümanları, derleme ve ortak çok merkezli eğitim materyalleri hazırlayabilmek bu grubun temel hedefleri arasında yer almaktadır.

 

Soru Bankası Çalışma Grubu

Grup Sorumlusu :

Soru Bankası Çalışma Grubu’nun amacı ÜYTE Laboratuvar Sorumlusu Eğitim Sertifikası almak için sınava girecek üyelerimize, çalışmalarında yol göstermek ve yardımcı olmaktır. Bu kapsamda örnek sınav soruları hazırlanacak ve yayınlanacaktır. Böylece üyelerimiz sınava girmeden önce kendi bilgilerini kontrol edebilecek ve çalışmalarına yön verebilecektir. Ayrıca ESHRE embriyoloji sınavına girecek arkadaşlarımız içinde bir soru bankası oluşturup, onların da çalışmalarında yardımcı olmak hedeflerimiz arasındadır.

 

Web Sayfası Çalışma Grubu

Grup Sorumlusu: 

Web Sayfası Çalışma Grubunun amacı hızla gelişen dijital dünya ile paralel olarak meslektaşlarımızın birbirleriyle ve derneğimizle iletişim içerisinde olacakları bir ortam yaratarak daha üretken ve başarılı olmalarını sağlamaktır
Bu kapsamda web sitemizin, sosyal medya araçlarımızın ve duyuru platformlarımızın güncel gelişmeler ve gereksinimler çerçevesinde süreklilik içerisinde planlayıcı, düzenleyici ve uygulayıcı olarak rol alarak tüm meslektaşlarımızın dijital ekosistemimize katılımını sağlamak hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

 

Mevzuat ve Sektörel Sorunlar Çalışma Grubu

Grup Sorumluları: 

Mevzuat ve Sektörel Sorunlar Çalışma Grubu’nun amacı meslektaşlarımızın Sağlık Bakanlığı mevzuatları ve iş hukuku çerçevesinde haklarının korunması ve yönetmelikler kapsamında pratik uygulamalarda zorluk getiren uygulamaların takibi ve çözümlenmesine yönelik çalışmaların yürütülmesidir. Bu kapsamda mevzuatların aktif takibi ve ülke çapında zorluk yaratan konuların araştırılarak devlet otoritelerine raporlanması hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

 

Üyelik İlişkileri Çalışma Grubu

Grup Sorumlusu:

Üyelik İlişkileri Çalışma Grubu’nun amacı dernek ile üyeler arasında bir köprü oluşturmaktır. Bu kapsamda derneğe yeni üyelerin katılması ve bu üyelerin kayıt işlemlerinin düzenlenmesi, üyelerimizin bilgilerinin güncel tutulması, sürekli kontrol edilerek yenilenmesi, üyelerimizin ihtiyaç ve sorunlarının tespit edilerek dernek içi faaliyetlere yön verilmesini sağlanması ve dernek faaliyetlerinin tüm üyelere ulaşmasını sağlamak hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

 

Ulusal Veri Toplama ve İstatistik Grubu

Grup Sorumluları:

Ulusal Veri Toplama ve İstatistik Grubu’nun amacı IVF uygulamalarının dünya üzerinde en yaygın uygulama alanı bulduğu ülkemizde bu hizmetin ayrıca güncel yöntemlerle ve bilimsel temellere dayalı olarak uygulanmasına paralel olarak ulusal verilerimizin sağlıklı bir şekilde toplanması ve istatistiki yorumlanması ile uluslararası arenada yayınlanabilmesi konusunda temel parametrelerin belirlenmesi ve yetkili mercilere bu çalışmaların aktarılmasıdır. Ayrıca meslek grubumuzun güncel durumlarını ortaya koyan anketlerin planlanması ve bu veriler ışığında dönem dönem hukuki durumlarda ya da yönetmelik uygulamalarının iyileştirilmesi hususunda gelen talepler doğrultusunda rapor edilmesi hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

KLİNİK EMBRİYOLOJİ DERNEĞİ'NE

ÜYE OLUN

Üye Olmak İçin Tıklayın