Klinik Embriyoloji Derneği'nin kurulum çalışmalarına ilk olarak 2008 yılında başlandı. Birinci genel kurula kadar olan süreçte derneğin genel misyon ve vizyonu, klinik embriyoloji alanında on yılı aşkın süredir çalışan birçok uzman meslektaşımızın katkılarıyla detaylı bir şekilde belirlendi.  Değerli meslektaşlarımızın öneri ve katkılarıyla derneğin tüzüğünün hazırlanmasını takiben ilk genel kurulu ve birinci kongresi, geçici yönetim kurulu üyeleri; Sayın Dr. Ertan Kervancıoğlu,  Dr. Tülay İrez, Dr. Lale Delilbaşı, Dr. Engin Enginsu, Dr. Nadir Çıray, Dr. Cenk Özcan ve Başak Balaban tarafından gerçekleştirildi. İlk genel kurul ve kongresiyle birlikte dernek, 2009 Kasım ayında resmi olarak kuruldu. Bunu takiben I. Yönetim ve denetleme kurulu seçildi.  Dernek yönetim kurulları, kurulumundan bu yana üç olağan ve bir olağanüstü genel kurulu başarıyla yürütmüş olup, kurulum aşamasındaki  yetmişe yakın üye sayısını üç yüzlü rakamlara çıkarmıştır, günümüzde de hızla artan üye sayısıyla aktivitelerine başarıyla devam etmektedir.

Dernek kurulumundan bu yana yönetim ve denetleme kurulunda hizmet vermiş değerli meslektaşlarımız aşağıda listelenmiştir .

Derneğimizin en temel misyonu üremeye yardımcı tedavilerde klinik embriyoloji ve laboratuar uygulamalarıyla ilgili dernek üyeleri  arasındaki profesyonel ve bilimsel ilişkileri kuvvetlendirmek, üremeye yardımcı tedavilerde, laboratuvar uygulamaları ile ilgili konularda üyelerin kendilerini geliştirmesine bilimsel zemin hazırlamak, mesleki yardımlaşmayı ve paylaşımı en üst düzeye çıkarmaktır.  Ayrıca, bilimsel araştırma yapacak üyelere gerekli desteği ve araştırma ortamını sağlamak,tüp bebek uygulamalarıyla ilişkili yasa, tüzük, yönetmelik vb. düzenleyici mevzuatın hazırlanmasına yardımcı olmak, çalışma şartlarının aksayan yönlerini yasal yollardan dile getirmek, mesleki kariyer ve onuru korumak, etik ilkeleri belirlemek ve kuralların uygulanmasını izlemek; kurallara uyulmadığı durumlarda gerekli girişimlerde bulunmak gibi misyonlar hedef edinilmiştir.

Derneğimizin temel ilkesi  çalışma alanımız hakkında toplumu bilgilendirmek, toplum eğitimine yönelik çalışmalarda bulunmaktır.

Klinik Embriyoloji Derneği, misyonu gereği birçok kongre, sempozyum ve uygulamalı kurs düzenlemiştir. Bu aktivitelerde gerekli her türlü bilgi, belge, doküman ve yayını temin etmeye gayret etmiş, mesleki çalışma ve gelişmeleri duyurmak amacıyla kitap çevirileri organize etmiştir. Bu bilimsel aktivitelerde kanıta dayalı yurt içi ve yurt dışı gelişmeler izlenmiş, meslektaşlarımızın  güncel bilimsel çıktılardan yararlanması ve istedikleri bilgi kaynaklarına ulaşmaları sağlanmaya çalışılmıştır.

Derneğimizin faaliyetleri bundan sonra da gereksinimler dahilinde, tüm üyelerimizin güven ve desteğiyle aktif bir biçimde sürdürülecektir.

 

Klinik Embriyoloji Derneği

Yönetim Kurulu

KLİNİK EMBRİYOLOJİ DERNEĞİ'NE

ÜYE OLUN

Üye Olmak İçin Tıklayın