Derneğimize, tüzüğüne göre asil ya da fahri üyelik olmak üzere iki şekilde üye kabulü yapılmaktadır.

Asil üyeler, Sağlık Bakanlığı’nca açıklanan "Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemlerinden - Embriyoloji Laboratuar Sorumlusu Sertifikası"na hak kazananlar ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek kişiyi tanımlamaktadır.

Klinik Embriyoloji Derneği'nin 12.05.2017 tarihinde toplanan Genel Kurul'unda yapılan tüzük değişikliğiyle; 2017-2019 yılları arasında üye giriş aidatı bir sefere mahsus olarak 75 ₺, ve ilk yıldan geçerli olmak üzere yıllık aidatın 50 ₺ olmasına karar verilmiştir.

Fahri üyeler, Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Embriyoloji Laboratuarlarında görev yapan ancak sertifika almamış meslektaşlar, teknisyenler ve bu işe ilgi duyan, dernek amaçlarını benimseyen kişilerdir. Dernek kurullarında oy hakkına ve seçilme hakkına sahip değillerdir. Fahri üye olabilmek için Yönetim Kuruluna müracaatın kabul edilmesi gerekir

Detaylı bilgi için lütfen dernek tüzüğümüzü inceleyiniz.

Kayıt işlemleriniz için;
Derneğe üye olmak istediğinizi belirten dilekçenin yazılı bir şekilde derneğimize posta ya da e-posta yoluyla ulaşması gerekmektedir (özellikle isim değişikliği olmuş arkadaşlarımızın bakanlıkta kayıtlı isimlerini, e-mail adreslerini, ikamet ve iş adreslerini bildirmesi gereklidir).

Gerekli Evraklar

  1. Asil üyelik için Sağlık Bakanlığınca verilen ÜYTE Laboratuvar Sorumlusu Sertifikası
  2. Nüfus cüzdanınızın fotokopisi
  3. Bir adet vesikalık fotoğraf
  4. Üye olmak istediğinizi belirten kişisel dilekçeniz.

Dilekçe örneğini indirmek için lütfen tıklayınız.

Giriş ödentisi ve aidat için hesap bilgileri: Klinik Embriyoloji Derneği adına, IBAN No: TR92 0006 4000 0011 2020 3025 19 (Türkiye İş Bankası - CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ/İSTANBUL)

Yıllık aidatlar, yeni üyeler hariç, her yılın Ocak ayından itibaren yatırılmalıdır. Tüzüğümüzde belirtildiği üzere 6 aylık süreçte aidatlarını yatırmayan üyeler hakkında Temmuz ayı itibariyle yazılı ve sözlü uyarılarda bulunulacak ve sonrasında toplanan ilk yönetim kurulu toplantısında üyelikten çıkarma işlemleri gündeme alınacaktır.

Yeni üyeler giriş ödentisi ve o yılın aidatını (75+50 TL) birlikte yatırmalı ve sonraki yılın aidatını diğer üyeler gibi Ocak ayında yatırmaya devam etmelidirler.

Fahri ve onursal üyeler için aidat yatırma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Lütfen tüm evrakları kapalı zarf içerisinde aşağıdaki adrese posta yoluyla, ya da belgeleri tarayıcıdan geçirip e-postaya ekleyerek Klinik Embriyoloji Derneği'ne ulaştırınız.
Adres: Klinik Embriyoloji Derneği, Hakan Çakar, İnkılap Cad. Koşar Han No:16 Kat:5 No:506 Aksaray Istanbul
e-posta: info@klinikembriyoloji.org

KLİNİK EMBRİYOLOJİ DERNEĞİ'NE

ÜYE OLUN

Üye Olmak İçin Tıklayın