Bilimsel Direktör
Bahçeci Sağlık Grubu

Senior Klinik Embriyolog, Moleküler Biyolog

5 Ağustos 1973 İstanbul doğumlu olan Dr. Necati Fındıklı, Silivri Lisesi’nden mezun olduktan sonra lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji & Genetik Bölümü’nde tamamlamıştır. 1996-1998 yılları arasında Bilkent Üniversitesi-Moleküler Biyoloji & Genetik Bölümü’nde yüksek lisans programını tamamlayan Dr. Necati Fındıklı, doktorasını Yıldız Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü’nde gerçekleştirmiştir. 1998 yılında Londra’da Institute of Cancer Research’ de araştırma görevlisi olarak iş yaşamına başlayan Dr. Necati Fındıklı sırasıyla, 2000-2003 yılları arasında İstanbul Memorial Hastanesi Tüpbebek & Genetik Merkezi’nde Moleküler Biyolog-Embriyolog, 2003-2006 yılları arasında İstanbul Memorial Hastanesi Tüpbebek & Genetik Merkezi’nde Ar-Ge Laboratuarı Direktörü, 2006-2008 yılları arasında International Hospital Tüp bebek Merkezi’nde IVF Laboratuarı Direktörü, 2008-2012 yılları arasında Medicana Bahçelievler Hastanesi Tüpbebek Merkezi’nde IVF Laboratuarı Direktörü olarak görev yapmıştır. Aynı dönemde yurtiçi ve yurtdışında pek çok klinik ve şirkete bilimsel danışmanlık hizmeti vermiştir. Dr. Necati Fındıklı 2012 yılında Bahçeci Sağlık Grubunda Embriyoloji Laboratuvarları Direktörü olarak başladığı görevine Mayıs 2016’dan itibaren Bilimsel Direktör olarak devam etmektedir. Bahçeci Sağlık Grubu bünyesinde 9 tüpbebek ve 1 Genetik tanı merkezi barındırmakta ve yıllık 8000’in üzerinde IVF/ICSI siklus, 1500’ün üzerinde PGS/PGD siklusu gerçekleştirmektedir.
Gamet ve embriyo kriyoprezervasyonu, implantasyon öncesi genetik tarama/tanı uygulamaları, üreme genetiği ve reprodüktif kök hücreler özel ilgi alanlarındandır. Kendisinin 23 yurt dışı yayını, 5 kitap bölümü, yurt içi ve yurt dışı kongrelerde 200’ün üzerinde serbest tebliği, çok sayıda yurt içi ve yurt dışı davetli konuşması bulunmaktadır.

Türk Klinik Embriyoloji Derneği (KED)’in kurucu üyesi olan Dr. Fındıklı’nın Uluslararası Kök Hücre Araştırmaları Derneği (ISSCR), Uluslararası Preimplantasyon Genetik Tanı Derneği (PGDIS), Uluslararası Üreme Tıbbı Araştırmacıları Derneği (ALPHA), Avrupa İnsan Üremesi ve Embriyoloji Derneği (ESHRE) ve Amerikan Üreme Tıbbı Derneği (ASRM) üyelikleri bulunmaktadır.

Test

Form Gönderimi

Tamam

KLİNİK EMBRİYOLOJİ DERNEĞİ'NE

ÜYE OLUN

Üye Olmak İçin Tıklayın